Наука во Монтесори – Изворче: Обновливи извори на енергија