Оснoвачите на Монтесори-Изворче црпат искуство и во САД!