Монтесори метод на образование

ДОБРEДОЈДОВТЕ ВО МОНТЕСОРИ-ИЗВОРЧЕ,
Првата Приватна Монтесори градинка во Македонија

Монтесори е подготовка за живот
Монтесори е еден од најнапредните системи на едукацијата
Девизата на Монтесори е Помогни ми да го направам сам
Монтесори е солидна база за идните големи луѓе

 • Нашето долгогодишно искуство, релевантните професионални сертификати и акредатиции, како и целосна имплементација на Монтесори стандардите, се главниот дел од причините за оваа престижна титула.
 • Се гордееме со многубројните признанија кои низ годините ги добивавме од престижни институции, компании и медиуми, кои сведочат за квалитетите на нашата градинка.
 • Сепак, најголема гордост за нас, и наши најголеми амбасадори се 27-те генерации на Изворчевци кои се пример за квалитетот на образованието кое децата кај нас го впиваат.

Божана Марковска

Основач и Главен Едукатор во Монтесори-Изворче

 • Пред повеќе од 27 години, тргна кон остварување на својата мисија, да овозможи квалитетно образование за деца, во периодот во кој децата најмногу ги развиваат своите капацитети.
 • Божана Марковска е дипломиран психолог, лиценциран Гешталт психотерапевт, лиценцирана за трансакциона терапија, Монтесори едукатор за предучилишно ниво.
 • По завршувањето на гимназијата продолжува со своето образование на Филозофскиот факултет во Скопје како една од првата генерација дипломирани психолози. Подоцна добива диплома по Гешталт психотерапија, која меѓу другото помага во развојот на креативниот потенцијал на личноста и беше од суштинско значење за неа да ја отвори првата приватна градинка во Македонија пред 27 години.
 • Во 1996 година, со поддршка на OPERA NAZIONALE MONTESSORI на Италија, тие беа првите што го започнаа Монтесори во Македонија, како што беше напишано во весникот VITA DELL INFANZIA. Бројни меѓународни контакти овозможија таа да се развие во успешен Монтесори Едукатор. Во 2007 година градинката Монтесори Изворче беше прогласена за модел на предучилишна установа за Југоисточна Европа. За практична имплементација на Монтесори педагогијата таа предавала на 5 универзитети во 5 различни земји.
 • Во моментов, Божана е целосно посветена на децата од нашата градинка.

Елена Марковска

ко-сопственик на Монтесори-Изворче

 • Таа е Монтесори едукатор за ниво од 3-6 и од 6-9 години. Северно-Американската Асоцијација ја потврди како Монтесори програмски координатор и едукатор за деца од предучилишно и училишно ниво.
  Од 2014 година e преседател на Југоисточна Европска Монтесори Асоцијација.
  Монтесори педагогијата ја преставуваше на Педагошките факултети во Скопје, Сандаски (Република Бугарија), Елбасан (Република Албанија).
  Интензивно пренесува искуства од Монтесори едукацијата и од Канада, САД и Мексико.