Icon Image

Области и Активности

во Монтесори Изворче
22Јан
“Пишувам во својство на една ваша поранешна ученичка, која неретко евоцира спомени од незаборавното Монтесори искуство.” Моментално се подготвувам за приемните испити за странските факултети, поконктретно приемниот испит на Oxford ...
21Јан
Со големо задоволство и гордост ја претставуваме нашата 27 Генерација во Монтесори-Изворче. (more…)
  • Наука
  • Сензорика
  • Ботаника
  • Зоологија
  • Географија
  • Спортски активности
  • Уметност

Наука

Сензорика

Ботаника

Зоологија

Географија

Спортски активности

Музички активности